NOVELA ZÁKONA O ÚVEROCH NA BÝVANIE

Ing. Jana Feťková Hajduková

Ak plánujete meniť hypotéku za výhodnejšiu, či predať byt zaťažený úverom, oplatí sa ešte pár týždňov počkať. Od 21. marca tohto roka totiž klesnú poplatky za predčasné splatenie úveru o takmer ¾.

V zmysle Smernice už veritelia nebudú môcť pýtať od spotrebiteľov neprimerane vysoké poplatky spojené s predčasným splatením úveru počas doby fixácie. Veriteľ môže uplatniť nárok na finančnú náhradu, avšak táto musí byť adekvátna k jeho skutočným nákladom spojeným s predčasným splatením.

Dôvodom je novela zákona o úveroch na bývanie, ktorá vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a rady 2014 Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 („Smernica“). Znižuje poplatok za predčasné splatenie hypotéky zo súčasných 4 – 5% na 1%, v závislosti od banky. Môže to byť aj menej ako 1% z predčasne splatenej sumy. Každá banka tento poplatok vypočíta klientovi individuálne, podľa reálnych nákladov na refinancovanie hypotéky.

Kedy sa oplatí refinancovať?

Na prvý pohľad lákavá ponuka, no všetko si treba dobre prepočítať. Predlžovanie hypotéky na úkor nižšej splátky nemusí byť výhodné. Do úvahy treba brať aj dodatočné náklady. Typickým nákladom je už samotný spomínaný 1% poplatok spojený s predčasným splatením úveru, náklady na kataster, na vypracovanie znaleckého posudku, poplatok za poskytnutie úveru,… Tiež by ste mali zvažovať, v akej fáze splácania úveru sa nachádzate. Ak už hypotéku splácate dlho a máte len pár rokov do vyplatenia, nový úver sa vám nemusí vyplatiť.

Ako to bude vyzerať v praxi

Napríklad ak predávate byt, ktorý je ešte zaťažený hypotékou so zostatkovou výškou pohľadávky 35 000 EUR, tak ste za predčasné splatenie úveru museli zaplatiť 1 660 EUR. Po novom by to malo byť už len 350 EUR.

Touto novelou sa zvýši tlak na banky, aby ľuďom poskytovali čo najlepšie podmienky čerpania úveru. Taktiež by sa mala zvýšiť úroveň ochrany spotrebiteľov, vďaka vytvoreniu jednotného rámca v oblasti úverov, ako aj minimalizovanie administratívnej záťaže pre veriteľov a sprostredkovateľov úverov. Veľkou výhodou je aj pre ľudí predávajúcich nehnuteľnosť zaťaženú úverom.

Google+

O autorovi